11 Yoyada Yonatan’ın babası, Yonatan Yaddua’nın babasıydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009