43 Levililer:
Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74
İncil — Yeni Çeviri 2009