54 Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
İncil — Yeni Çeviri 2009