61 Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim?
İncil — Yeni Çeviri 2009