15 Çünkü Musa’ya şöyle diyor:
“Merhamet ettiğime merhamet edeceğim,
Acıdığıma acıyacağım.”
İncil — Yeni Çeviri 2009