221 İyi ad büyük servetten,
Saygınlık gümüş ve altından yeğdir.
İncil — Yeni Çeviri 2009