25 Çayır biçilince, yeni çimen çıkınca,
Dağlardaki otlar toplanınca,
İncil — Yeni Çeviri 2009