19 Eliyle örekeyi tutar,
Avucunda iği tutar.
İncil — Yeni Çeviri 2009