Zinaya Karşı Uyarı

51 Zinaya Karşı Uyarı
Oğlum, bilgeliğime dikkat et,
Akıllıca sözlerime kulak ver.
İncil — Yeni Çeviri 2009