5 Ayakları ölüme gider,
Adımları ölüler diyarına ulaşır.
İncil — Yeni Çeviri 2009