18 Düzenbaz yürek,
Kötülüğe seğirten ayaklar,
İncil — Yeni Çeviri 2009