18 Lut, “Aman, efendim!” diye karşılık verdi,
İncil — Yeni Çeviri 2009