Yakup Mısır’a Gidiyor

461 Yakup Mısır’a Gidiyor İsrail sahip olduğu her şeyle birlikte yola çıktı. Beer-Şeva’ya varınca, orada babası İshak’ın Tanrısı’na kurbanlar kesti.
İncil — Yeni Çeviri 2009