İlk Ürün ve Ondalık

261 İlk Ürün ve Ondalık “Tanrınız RAB’bin miras olarak size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinerek yerleştiğinizde,
İncil — Yeni Çeviri 2009