42 Bütün ağaçlarınızı, toprağınızın ürününü çekirgeler yiyecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009