24 Musa yasanın sözlerini eksiksiz olarak kitaba yazmayı bitirince,
İncil — Yeni Çeviri 2009