8 Yüceler Yücesi uluslara paylarına düşeni verip
İnsanları böldüğünde,
Ulusların sınırlarını
İsrailoğulları’nın sayısına göre belirledi.
İncil — Yeni Çeviri 2009