Buyruklara Uyanlara Verilecek Ödül

12 Buyruklara Uyanlara Verilecek Ödül “Bu ilkeleri dinler, onlara özenle uyarsanız, Tanrınız RAB atalarınıza ant içerek verdiği söz uyarınca sizinle yaptığı antlaşmaya bağlı kalacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009