Antlaşma Bozuldu

111 Antlaşma Bozuldu RAB Yeremya’ya şöyle seslendi:
İncil — Yeni Çeviri 2009