2 “Yahuda yas tutuyor,
Kentleri bitkin;
Halkı karalar giymiş, yerlere oturmuş,
Yeruşalim’in haykırışı yükseliyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009