Yetmiş Yıl Sürgünlük

251 Yetmiş Yıl Sürgünlük Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim’in döneminin dördüncü yılında, RAB Yahuda halkıyla ilgili olarak Yeremya’ya seslendi. Nebukadnessar’ın Babil Kralı oluşunun birinci yılıydı bu.
İncil — Yeni Çeviri 2009