19 Firavunla görevlilerine, önderlerine ve halkına,
İncil — Yeni Çeviri 2009