İsrail Yenilenecek

301 İsrail Yenilenecek RAB Yeremya’ya şöyle seslendi:
İncil — Yeni Çeviri 2009