Yeremya Tutukevinde

371 Yeremya Tutukevinde Babil Kralı Nebukadnessar’ın Yahuda’ya atadığı Yoşiya oğlu Sidkiya, Yehoyakim oğlu Yehoyakin’in yerine kral oldu.
İncil — Yeni Çeviri 2009