Yeremya Sarnıca Atılıyor

381 Yeremya Sarnıca Atılıyor Mattan oğlu Şefatya, Paşhur oğlu Gedalya, Şelemya oğlu Yehukal ve Malkiya oğlu Paşhur Yeremya’nın halka söylediği şu sözleri duydular:
İncil — Yeni Çeviri 2009