Yeremya’nın Duası, Rab’bin Yanıtı

421 Yeremya’nın Duası, Rab’bin Yanıtı Ordu komutanları, Kareah oğlu Yohanan, Hoşaya oğlu Azarya ve küçük büyük bütün halk yaklaşıp
İncil — Yeni Çeviri 2009