19 Ey sizler, Mısır’da yaşayanlar,
Toplayın eşyanızı, sürgüne gideceksiniz!
Nof öyle viran olup yanacak ki,
Kimse oturmayacak içinde.
İncil — Yeni Çeviri 2009