6 Ah, RAB’bin kılıcı!
Yatışmana daha ne kadar zaman var?
Dön kınına! Dur ve sessiz ol!
İncil — Yeni Çeviri 2009