16 “Uluslara duyurun,
Yeruşalim’e bildirin:
‘Uzak bir ülkeden gelen ordu çevresini kuşatacak,
Yahuda kentlerine karşı
Savaş naraları atacaklar.
İncil — Yeni Çeviri 2009