26 Baktım, verimli toprak çöle dönmüş,
Bütün kentler yıkılmıştı.
Bütün bunlar RAB’bin yüzünden,
O’nun kızgın öfkesi yüzünden olmuştu.
İncil — Yeni Çeviri 2009