2 Yehoyakim gibi Sidkiya da RAB’bin gözünde kötü olanı yaptı.
İncil — Yeni Çeviri 2009