Kral Yehoyakin Serbest Bırakılıyor

31 Kral Yehoyakin Serbest Bırakılıyor Yahuda Kralı Yehoyakin’in sürgündeki otuz yedinci yılı Evil-Merodak Babil Kralı oldu. Evil-Merodak o yılın on ikinci ayının yirmi beşinci günü, Yahuda Kralı Yehoyakin’e lütfederek onu cezaevinden çıkardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009