21 Senin cüppeni ona giydireceğim.
Senin kuşağınla onu güçlendirip
Yetkini ona vereceğim.
Yeruşalim’de yaşayanlara
Ve Yahuda halkına o babalık yapacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009