14 Çünkü saray ıssız,
Kalabalık kent bomboş kalacak.
Ofel Mahallesi’yle gözcü kulesi
Sonsuza dek bozkıra dönecek;
Yaban eşeklerinin keyifle gezindiği,
Sürülerin otladığı bir yer olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009