20 Bayramlarımızın kenti olan Siyon’a bak!
Yeruşalim’i bir esenlik yurdu,
Kazıkları asla yerinden sökülmeyen,
Gergi ipleri hiç kopmayan,
Sarsılmaz bir çadır olarak görecek gözlerin.
İncil — Yeni Çeviri 2009