25 Kuyular kazdım, sular içtim,
Mısır’ın bütün ırmaklarını ayağımın tabanıyla kuruttum, dedin.
İncil — Yeni Çeviri 2009