9 Yahuda Kralı Hizkiya hastalanıp iyileştikten sonra şunları yazdı:
İncil — Yeni Çeviri 2009