8 Yeruşalim sendeledi, Yahuda düştü.
Çünkü söyledikleri de yaptıkları da RAB’be karşı;
O’nun yüce varlığını aşağılıyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009