Rab’bin Kulunun Görevi

491 Rab’bin Kulunun Görevi
Ey kıyı halkları, işitin beni,
Uzaktaki halklar, iyi dinleyin.
RAB beni ana rahmindeyken çağırdı,
Annemin karnındayken adımı koydu.
İncil — Yeni Çeviri 2009