Yeruşalim’in Geleceği

2 Yeruşalim’in Geleceği O gün RAB’bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009