19 Böylece batıdan doğuya kadar insanlar
RAB’bin adından ve yüceliğinden korkacak.
Çünkü düşman azgın bir ırmak gibi geldiğinde,
RAB’bin Ruhu onu kaçırtacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009