6 Sizlerse RAB’bin kâhinleri,
Tanrımız’ın görevlileri diye çağrılacaksınız.
Ulusların servetiyle beslenecek,
Zenginlikleriyle övüneceksiniz.
İncil — Yeni Çeviri 2009