Kral Ahaz’a Bir İşaret: İmmanuel

71 Kral Ahaz’a Bir İşaret: İmmanuel Uzziya oğlu Yotam oğlu Ahaz Yahuda Kralı’yken, Aram Kralı Resin’le Remalya oğlu İsrail Kralı Pekah Yeruşalim’e saldırdılar, ama ele geçiremediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009