Efrayimoğulları’na Verilen Topraklar

161 Efrayimoğulları’na Verilen Topraklar Kurada Yusufoğulları’na düşen toprakların sınırları, doğuda Eriha sularının doğusundan, Eriha’daki Şeria Irmağı’ndan başlayarak çöle geçiyor, Eriha’dan Beytel’in dağlık bölgesine çıkıyor,
İncil — Yeni Çeviri 2009