Manaşşeoğulları’na Düşen Topraklar

171 Manaşşeoğulları’na Düşen Topraklar Yusuf’un büyük oğlu Manaşşe’nin oymağı için kura çekildi. –Gilat ve Başan, Manaşşe’nin ilk oğlu Makir’e verilmişti. Çünkü Gilatlılar’ın atası olan Makir büyük bir savaşçıydı.–
İncil — Yeni Çeviri 2009