Rab’bin Günü

27 Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım,
Tanrınız RAB benim, başka biri yok.
Halkım bir daha utandırılmayacak.”
Rab’bin Günü
İncil — Yeni Çeviri 2009