Birbirinizi Sevin

31 Birbirinizi Sevin Yahuda dışarı çıkınca İsa, “İnsanoğlu şimdi yüceltildi” dedi. “Tanrı da O’nda yüceltildi.
İncil — Yeni Çeviri 2009