8 Ben RAB o gün Yeruşalim’de oturanları koruyacağım. Böylece aralarındaki en güçsüz kişi Davut gibi, Davut soyu da Tanrı gibi, kendilerine öncülük eden RAB’bin meleği gibi olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009