9 O gün Yeruşalim’e saldıran bütün ulusları yok etmeye başlayacağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009