13 Bunun için, bilmediği dili konuşan, kendi söylediklerini çevirebilmek için dua etsin.
İncil — Yeni Çeviri 2009